HR Tim Viec's creative blog on DashBurst. See HR Tim Viec's latest shares and interests. Explore HR Tim Viec's 30 links, 25 photos, 10 posts and 1 board.

HR Tim Viec

's Avatar

HR Tim Viec September 25

Tuyển dụng nhân viên mua hàng
- Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
- Hình thức làm việc: Hợp đồng
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 1
- Chức vụ: Nhân viên
- Ngành nghề: Kho vận / Vật tư / Thu mua
Xem nhiều hơn tại: local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec September 23

Tuyển dụng bác sĩ da liễu
- Mức lương: 7 triệu - 10 triệu
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
- Số lượng: 3
Xem cụ thể tại local.google.com/place…

Avatar's Avatar

HR Tim Viec September 22

Tuyển nhân viên môi giới chứng khoán

- Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

- Địa điểm: Hồ Chí Minh

- Số lượng: 4
Xem thêm tại: local.google.com/place…

Avatar